Konkurranseregler for JH-Cup

 

 

Reglementet bygger på NMF sitt reglement for programkonkurranser.

 

·         Hvert korps spiller et variert, underholdende og allsidig program.

 

·         Brassband og janitsjarkorps stiller i egne klasser. Ved færre enn tre deltakende korps i hver klasse, blir det ingen klasseinndeling.

 

·         Aspirantkorps kan meldes på i egen klasse.

 

·         Deltakerkorpsene skal ha mulighet til 20 minutters oppvarming før de går på scenen. Det skal ikke være oppvarmingsspilling på scenen.

 

·         Effektiv spilletid pr. korps er 20 minutter. Med effektiv spilletid menes tiden fra første nummer starter til siste nummer slutter, inkludert pause mellom hvert nummer.

 

·         Det er to dommere godkjent av NMF. Dommerne sitter i salen. Det er åpen dømming.

 

·         Dommerne har 100 poeng hver til disposisjon og bedømmer prestasjonen etter et helhetsinntrykk som inkluderer musikalsk uttrykk, sammensetning av program og underholdningsverdi.

 

·         De tre beste korpsene i hver klasse premieres. Alle korps får plakett og diplom med spesifisert poengsum og plassering.

 

·         Det deles ut èn solistpris for voksenkorps og èn solistpris for skolekorps. Solistprisen gis fortrinnsvis til en solist på et instrument.

 

·         Det deles ut èn gruppepris for voksenkorps og èn gruppepris for skolekorps.

 

·         For skolekorps gjelder aldersbestemmelsene for NMF. Det kan søkes om dispensasjon, jfr. Mønstervedtekter NMF.

 

·         Arrangøren kan fritt sette egne regler ved evt. oppsetting av hederspremie.